Finlands Aviation Museum-Helsinki, Vantaa - jonarnar